Production:

Andrushivskyi Dairy plant, Lysenko str. 10
Andrushivka, Zhytomyr region, 13400

Office:

Lesi Ukrainki blvd. 26, 7 fl.
Kyiv, 01133

(067) 412-69-45
Language:

Presentations