Production:

Andrushivskyi Dairy plant, Lysenko str. 10
Andrushivka, Zhytomyr region, 13400

Office:

Lesi Ukrainki blvd. 26, 7 fl.
Kyiv, 01133

(044) 490-72-00
Language:
Eng

Presentations