Production:

(04136) 218 - 96

Andrushivskyi Dairy plant, Lysenko str. 10
Andrushivka, Zhytomyr region, 13400

Office:

(044) 490-72 - 01, 490 - 72 - 05

01133, Kyiv
Lesi Ukrainki blvd. 26, 7 fl.

Language:

Presentations