Production:

(04136) 218-96

Andrushivskyi Dairy plant, Lysenko str. 10
Andrushivka, Zhytomyr region, 13400

Office:

(044) 490-72-01, 490-72-05

Lesi Ukrainki blvd. 26, 7 fl.
Kyiv, 01133

Language:

Butter
Tradition butter 82% fat.
Category:
 • Butter
  Butter
 • Butter Blend
  Butter Blend
 • Cheese
  Cheese
 • Whey powder
  Whey powder
Brand: